KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

tel: 727913230

sklep@fxbike.pl

Reklamacje

 1. Reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT). Kupujący odsyła towar na własny koszt. Odesłanie towaru do klienta odbywa się na koszt sklepu. Klient zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od daty doręczenia reklamacji o rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.fxbike.pl przysługuje na podstawie przepisów prawa –prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminieopisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu oraz towar powinien zostać wysłany na adres:

  FXBIKE.pl
  ul. Malczewskiego 89/23
  80-107 Gdańsk
  sklep.fxbike@gmail.pl

 3. Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru w dniu zawarcia umowy o świadczeniu usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.Zwrot świadczeń:W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl